Przetargi na roboty remontowo-budowlane

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”

31-834 Kraków, os. Jagiellońskie 19

ogłasza:

Nieograniczony Przetarg Ofertowy

na wykonanie w roku 2014 niżej wymienionych robót:

 

  1. Wymiana ślusarki (bramy i okna stalowe).
  2. Roboty brukarskie.
  3. Malowanie klatek schodowych.
  4. Remont elewacji i balkonów.
  5. Remont kominów.
  6. Roboty ogólnobudowlane.
  7. Konserwacja domofonów.
  8. Częściowe remonty dróg.
  9. Remont kanalizacji wewnętrznej – udrożnianie pionów i poziomów.
  10. Wykonanie instalacji dodatkowych połączeń wyrównawczych.
  11. Wymiana opraw oświetleniowych.
  12. Badanie okresowe instalacji gazowej.
  13. Badanie okresowe instalacji elektrycznej.

Zakres prac, terminy wykonania robót, przeprowadzania przetargów i składania ofert oraz wysokości wadium zawarte są w SIWZ, które wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 2 lub 4 tel. (12) 648-26-63 (dział techniczny) od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 1000 do 1400, a w piątek od 1000 do 1200 (koszt specyfikacji 20,00 zł + VAT 23%)

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 6, I p.

SIWZ udostępnione będą:

Dla robót wymienionych w pkt od 1 do 3 od dnia 24.02.2014 r.,

Dla robót wymienionych w pkt 4 do 6 od dnia 26.02.2014 r.,

Dla robót wymienionych w pkt 7 do 10 od dnia 03.03.2014 r.,

Dla robót wymienionych w pkt 11 do 13 od dnia 05.03.2014 r.,

Wersja  elektroniczna SIWZ służąca  tylko  dla zapoznania  się  Oferentów ze  szczegółami przetargu, może zostać  pobrana na stronie Zamawiającego www.smjutrzenka.krakow.pl w zakładce „przetargi”. 
Do  przetargu przystąpić mogą tylko Oferenci, którzy wniosą opłatę jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Umowa ramowa