Organy Spółdzielni

Organami Spółdzielni są:

1/ Walne Zgromadzenie
2/ Rada Nadzorcza
3/ Zarząd

SKŁAD RADY NADZORCZEJ S.M. „JUTRZENKA”
od dnia 09.06.2017 r. z datą ukonstytuowania się 12.06.2017 r.

PREZYDIUM

1. Przewodniczący - Spyrka Barbara
2. Zastępca - Goncerz Stefan
3. Sekretarz - Fok Tomasz

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący   -         Wojtanek Aleksander

2. Zastępca               -         Szczurek Wiesław

3. Członkowie           -         Fok Tomasz

Mikrut Grzegorz

Spyrka Barbara

Strzelczyk Marian

 

KOMISJA REMONTOWO - BUDOWLANA

1. Przewodniczący    -        Nowak Tadeusz

2. Zastępa                  -        Kosakowski Stanisław

3. Członkowie            -        Goncerz Stefan

Janecki Wiktor

Stępień Roman

Szczepanik Mieczysław

 

 

Zakres działania Rady Nadzorczej jest określony w § 34 Statutu Spółdzielni.

 

SKŁAD ZARZĄDU S.M. „JUTRZENKA”


mgr inż. Mariusz Antkiewicz     Prezes Zarządu

Magdalena Miętka                     Członek Zarządu

Sylwia Strepiak                         Członek Zarządu

 

Zakres działania Zarządu jest określony  w § 40-44 Statutu Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni przyjmuje we wtorki w godzinach 1500 – 1700
(zapisy w pokoju nr 6, tel. 12 647-63-88 )

Rada Nadzorcza przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600– 1700

 

Porady prawne dla mieszkańców w każdy czwartek w godzinach 800 - 1000
(zapisy w pokoju nr 6, tel. 12 647-63-88 )