Formularze i druki do pobrania

● Wniosek o wydanie warunków technicznych - prace remontowe | Pobierz


● Oświadczenie dotyczące rezygnacji z książeczki opłat | Pobierz

 

● Oświadczenie służące do naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Pobierz

 

Zaświadczenie dotyczące mieszkania wzór nr 1 | Pobierz


Zaświadczenie dotyczące mieszkania wzór nr 2 | Pobierz


● Umowa o solidarnej odpowiedzialności za koszty eksploatacji, remontów i opłaty niezależne od Spółdzielni dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokaluPobierz


U M O W A
o solidarnej odpowiedzialności za koszty eksploatacji , remontów i
opłaty niezależne od Spółdzielni

● Umowa o solidarnej odpowiedzialności za koszty eksploatacji, remontów i opłaty niezależne od Spółdzielni dla osób posiadających prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego | Pobierz


● Upoważnienie | Pobierz

 

● Pełnomocnictwo dla spadkobierców nie przystępujących w poczet członków Spółdzielni | Pobierz

 

● Pełnomocnictwo dla spadkobierców przystępujących w poczet członków Spółdzielni | Pobierz


● Wniosek o ustanowienie odrębnej własności | Pobierz