Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu.
Do rejestru przekazywane będą osoby zalegające z płatnościami za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Spółdzielnia może przekazać informację o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną, gdy suma jego zaległości wynosi  już powyżej 200,00 złotych. Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do momentu całkowitej spłaty. Przypominamy, że zgodnie z § 124 Statutu Spółdzielni, za  opłaty dotyczące lokalu, solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni, a także osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.  
Jednocześnie informujemy, że dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy, mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do usług finansowych – kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej, a także usług telekomunikacyjnych i multimedialnych, wynajmu nieruchomości oraz wielu innych. Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w KRD skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym prosimy o terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań, co uchroni Państwa przed umieszczeniem w rejestrze KRD, a ponadto przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania Naszej Spółdzielni.