Polityka Bezpieczeństwa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” z dniem 10.04.2015 r. wprowadził Politykę Bezpieczeństwa, zgodnie z nowelizacją Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. W związku z powyższym, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych  Mieszkańców naszych zasobów, przez systemy informatyczne Spółdzielni Mieszkaniowej.