Informacja dla mieszkańców

U W A G A !

WAŻNA  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA”

INFORMUJE, ŻE OD DNIA 11.02.2015 r. KAŻDA ŚRODA JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM DLA SPÓŁDZIELNI.

W TYM DNIU SPÓŁDZIELNIA JEST  N I E C Z Y N N A

DLA STRON.