Uwaga!

UWAGA!!!

OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w związku z bardzo wysokimi temperaturami ostrzega o możliwości wystąpienia tzw. cofek z przewodów spalinowych. Dlatego poniżej przypominamy podstawowe informacje na temat właściwego używania urządzeń gazowych aby nie doszło do zatruć tlenkiem węgla.

 

Przypominamy o koniecznym rozszczelnianiu szczelnych okien i drzwi oraz konieczności zamontowania nawiewników – nawietrzników w nowych oknach, aby zapewnić stały dopływ odpowiedniej ilości powietrza niezbędnego do prawidłowego i skutecznego działania wentylacji oraz urządzeń gazowych tj. pieca łazienkowego i pieca kuchennego.

 

Należy pamiętać, że ilość odprowadzanego powietrza przewodami kominowymi musi być zawsze równoważona taką samą ilością powietrza doprowadzanego do danego pomieszczenia.

 

Nie wolno zasłaniać, zastawiać kratek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach łazienkowych.

Nie zażywać kąpieli pod bieżącą wodą – po napełnieniu wanny należy przewietrzyć łazienkę i dopiero przystąpić do kąpieli.

 

Niezależnie od powyższych zaleceń informujemy, że dla zachowania funkcji życiowych przeciętnej rodziny
i prawidłowego procesu spalania gazu w urządzeniach gazowych niezbędne jest systematyczne wietrzenie mieszkania w celu wymiany powietrza.

 

 

 

Kraków, dnia 09.06.2014r.