Ważne informacje

 

Apel do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie energią cieplną

Informujemy, że pomimo łagodnej zimy, otrzymujemy nadspodziewanie wysokie faktury z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. za zużycie energii cieplnej. Pomimo monitoringu węzłów cieplnych, pogodowej automatyki regulacji zużycia energii i innych działań mających na celu racjonalizowanie zużycia energii, przy stosunkowo wysokich temperaturach zewnętrznych występuje dość duże zużycie energii.

Bardzo widocznym powodem tego stanu rzeczy jest nagminne otwieranie okien przy nie zakręconych na czas wietrzenia grzejnikach.

Apelujemy do wszystkich użytkowników mieszkań o maksymalne oszczędzanie energii cieplnej zarówno w lokalu przez siebie zamieszkałym jak i w pomieszczeniach wspólnego użytku.

 

Poniżej przypominamy kilka podstawowych zasad, których stosowanie pozwoli racjonalnie gospodarować energią i przyczyni się do nie generowania niepotrzebnych kosztów:

-  Należy nie dopuszczać do przegrzewania mieszkań poprzez ustawienie zaworów termostatycznych na odpowiednią temperaturę, która będzie utrzymywana na stałym poziomie. Utrzymujmy temperatury dające właściwy komfort cieplny, najlepiej nieprzekraczające normatywnych, które wynoszą: dla łazienki +24oC; dla pokoi +20oC a dla klatek schodowych +8oC

-  Nie należy pozostawiać mieszkań na dłuższy czas z otwartymi oknami

-  Przewietrzanie mieszkań należy realizować poprzez intensywne krótkotrwałe otwarcie okien, zakręcając 10 minut wcześniej wszystkie zawory termostatyczne, ponieważ zawór owiewany przez zimne powietrze powoduje jego otwarcie i maksymalne oddawanie ciepła przez grzejnik

- Na czas dłuższej nieobecności zawory termostatyczne powinny być przykręcone tak by w mieszkaniu zachować temperaturę w granicach +16oC. Wychłodzenie poniżej tej temperatury może powodować negatywne skutki dla budynku, takie jak zawilgocenie czy zagrzybienie

- Nie należy zasłaniać grzejników i zaworów grubymi firanami i zasłonami, meblami lub powieszonym praniem, gdyż obniża to efektywność ogrzewania

- Nie pozostawiajmy otwartych okien i bram wejściowych na klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.